• Volg aanwijzingen
 1. Onze huisregels gelden tijdens het hele evenement.
 2. Het is verboden om te roken in de tent.
 3. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.
 4. Visitatie wordt uitgevoerd door onze beveiligings medewerkers en is verplicht. Als u dit weigert wordt u de toegang tot het terrein ontzegd.
 5. U mag alleen medicijnen het terrein opnemen als u ter plekke een geldige doktersverklaring kunt laten zien.
 6. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen.
 7. Alle bezoekers zijn zich verplicht bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen legitimeren. Als de bezoeker zich niet kan legitimeren, zijn wij als organisator bevoegd de bezoeker te weigeren en eventueel te verwijderen van het evenemententerrein.
 8. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18 jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Wij controleren hier streng op.
 9. Als u als bezoeker strafbare feiten pleegt, wordt u overgedragen aan de politie door het beveiligingspersoneel.
 10. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht een bezoeker te verwijderen van het evenement, als het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.
 11. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
 12. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom het evenement uit te delen. Ook is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Inclusief het doorverkopen van kaarten voor dit evenement.
 13. Het is verboden om binnen het evenemententerrein (opvallende) kleding te dragen welke gerelateerd kan worden aan een voetbalclub, motorclub of een onderdeel daarvan.
 14. Het is verboden zaken mee te nemen zoals: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, wapens, vuurwerk en geluidsapparatuur.
 15. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden, alle bezoekers geven door betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 16. Elke bezoeker dient zich bij aankomst van het evenement op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
 17. Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 18. (Huis)dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.
 19. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie bindend.
 20. Voor uw en onze veiligheid is er in en rondom het evenement gebied cameratoezicht.
 21. Bij wet is lachgas niet verboden. Echter is het gebruik van lachgas op ons terrein niet toegestaan. Wanneer de security lachgas aantreft dan wordt dit in beslag genomen.